Thông báo tuyển sinh đại học Luật

Thông báo tuyển sinh đại học Luật
Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật kinh tế, học tại Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè