Thông báo tuyển sinh đại học Luật văn bằng 2

Thông báo tuyển sinh đại học Luật văn bằng 2
Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật kinh tế, học tại Trung tâm Dạy nghề Nhà B

.