Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2015 -2020

Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2015 -2020
Ngày 12 tháng 3 năm 2015 tại hội trường Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè đã tổ chức Đại hội Chi bộ Lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nhằm đánh giá những hoạt động của chi bộ đã làm được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đề ra mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đồng thời bầu ra Cấp ủy chí bộ, Bí thư, phó bí thư chi bộ. Đại hội diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình và đã kết thúc thành công vào 12h00 cùng ngày. Đồng thời, Đại hội cũng đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm và bầu ra 05 Đảng viên tiêu biểu có phẩm chất và năng lực, được tín nhiệm cao vào cấp ủy Chi bộ Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, đồng chí Trần Tiến Đạt tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Hữu Tân giữ chức vụ Phó Bí thư và  các đồng chí Phạm Thị Liên, Trần Thế Phương, Nguyễn Thị Ngọc Hà là Chi ủy viên.

Một số hình ảnh tại đại hội: