THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2017

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2017

Mọi chi tiết xin liên hệ : Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè (ĐT: 08.37800922) Địa chỉ : 189 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM

Xem tiếp...

Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức

Đăng lúc: Thứ ba - 06/09/2016 08:48 - Người đăng bài viết: admin
Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:


I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN:
          1. Xét tuyển:
          Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có nguyện vọng làm việc tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè được đăng ký dự tuyển viên chức.
a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
f) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
2. Xét tuyển đặc cách:
Xét tuyển đặc cách theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với người đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định hiện hành và thuộc các đối tượng sau:
a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyền; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu trình độ năng lực, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không tính thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngay được yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;
b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài, có chuyên ngành đào tạo, có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên, kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại tốt trở lên, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. NHU CẦU, SỐ LƯỢNG VÀ TRÌNH ĐỘ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG:
Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người với các vị trí việc làm sau:
TT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Số lượng Trình độ
chuyên môn
Ngoại ngữ Tin học
1 Phòng Kế hoạch – Đào tạo Giáo viên trung học
(Mã ngạch: 15.113)
02 Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, sư phạm nghề A A
Cán sự
(Mã ngạch: 01.004)
01 Tốt nghiệp Trung cấp  kinh nghiệm 01 năm  trong công tác văn thư, lưu trữ A A
2 Ban Đào tạo lái xe Chuyên viên
(Mã ngạch: 01.003)
03 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật ô tô Kinh nghiệm 01 năm  trở lên A A
Cán sự
(Mã ngạch: 01.004)
01 Tốt nghiệp Trung cấp  kinh nghiệm 01 năm  trong công tác văn thư, lưu trữ A A
3  Phòng Kế toán - Tài vụ Cán sự
(Mã ngạch: 01.004)
02 Tốt nghiệp Trung cấp Kế toán, kinh nghiệm 01 năm trở lên trong công tác kế toán A A
4  Phòng Quản trị đời sống Cán sự
(Mã ngạch: 01.004)
01 Tốt nghiệp Trung cấp, kinh nghiệm 01 năm trở lên trong công tác quản trị cơ sở vật chất A A
TT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Số lượng Trình độ
chuyên môn
Ngoại ngữ Tin học
5 Chi nhánh Giới thiệu việc làm Chuyên viên
(Mã ngạch: 01.003)
01 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, Kinh nghiệm 01 năm  trở lên A A
Cán sự
(Mã ngạch: 01.004)
01 Tốt nghiệp Trung cấp  kinh nghiệm 01 năm  trong công tác văn thư, lưu trữ A A
 
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
- Bản sơ yếu lý lịch lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao hộ khẩu thường trú (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh);
- Hai (02) ảnh (cỡ 4x6), 02 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển.
Riêng đối với các đối tượng thuộc diện xét tuyển đặc cách theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngoài các thủ tục hồ sơ nêu trên kèm theo bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.
Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
IV. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC TUYỂN DỤNG:
          1. Xét hồ sơ:
          Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thỏa các điều kiện sau:
          - Có đầy đủ các thành phần hồ sơ, ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
          - Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100).
          2. Xét tuyển:
          Thí sinh có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ được thực hiện việc xét tuyển theo quy định hiện hành
a) Nếu số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển lớn hơn 02 lần so với chỉ tiêu tuyển dụng còn lại thì tiến hành sơ tuyển để lựa chọn các trường hợp đảm bảo các điều kiện tham gia vòng xét tuyển.
- Nội dung sơ tuyển:
+ Ngành dự tuyển phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch, vị trí dự tuyển;
+ Kết quả học tập ở vị trí dự tuyển (Đại học, Cao đẳng, Trung học…) phù hợp với yêu cầu ở ngạch, vị trí, chức danh có nhu cầu tuyển dụng.
- Kết quả sơ tuyển: Người đạt kết quả của vòng sơ tuyển là những người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có số điểm kết quả học học tập (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo thứ tự từ cao xuống thấp bằng hoặc nhỏ hơn 02 lần chỉ tiêu của vị trí tuyển dụng.
Nếu có nhiều người bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng trong từng vị trí thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định người đạt kết quả vòng sơ tuyển.
b) Xét tuyển để lựa chọn người trúng tuyển trong số người đã đạt kết quả vòng sơ tuyển.
Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển (bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn sát hạch) xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo từng nhóm đối tượng cụ thể như sau:
- Nhóm 1: Có học vị thạc sĩ (có bằng đại học loại khá trở lên); tốt nghiệp đại học loại giỏi (hệ chính quy, tập trung công lập) có chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên, kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại tốt trở lên;
- Nhóm 2: Có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên, có thời gian công tác từ đủ 12 tháng trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại khá, tốt trở lên;
- Nhóm 3: Có chuyên ngành đào tạo, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực đăng ký dự tuyển phù hợp, đáp ứng ngay được yêu cầu, vị trí cần tuyển dụng; kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại tốt trở lên;
- Nhóm 4: Những trường hợp còn lại.
* Khi tiến hành xét tuyển sẽ ưu tiên theo thứ tự từ cao xuống thấp (từ nhóm 1 xuống nhóm 4), nếu xét hết nhóm trên mà còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét tiếp nhóm dưới.
Nội dung xét tuyển.
a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
b) Kiểm tra sát hạch thông qua việc thực hiện bài viết về kiến thức chung và phỏng vấn (hoặc thực hành) về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Nội dung bài viết kiến thức chung: tập trung khảo hạch sự hiểu biết của thí sinh về Luật Viên chức, Bộ Luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, nội quy, quy chế của đơn vị.
+ Nhận thức, hiểu biết chung của đối tượng dự tuyển;
+ Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.
- Hình thức phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch: Do Hội đồng tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè quy định cụ thể. Nội dung chủ yếu liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng
3. Cách tính điểm
a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c) Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d) Điểm kiểm tra sát hạch thông qua việc thực hiện bài viết về kiến thức chung, điểm phỏng vấn (thực hành) được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hiện bài viết, phỏng vấn hoặc thực hành theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d, Khoản 4, Mục IV, Kế hoạch này.
Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c, Điểm d, Khoản 4, Mục IV, thông báo này.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN. 
Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh đủ điểu kiện đăng ký xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Từ ngày 09/8/2016 đến ngày 09/9/2016 (trong giờ hành chính)
- Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.
 
2. Địa điểm thu nhận hồ sơ:
- Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại PhòngTổ chức – Hành chính, Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè.
- Địa chỉ: số 189 Nguyễn Văn Tạo – xã Long Thới – huyện Nhà Bè – TP.Hồ Chí Minh.
- Không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện, Mail hoặc người khác nộp thay.
VI. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN.
Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Mức thu lệ phí 260.000 đồng/thí sinh.
Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè trân trọng thông báo./.
 
 
 

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Ghi danh và GTVL
(08)37800922
Ghi danh và GTVL
(08)37800922

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 274
  • Tháng hiện tại: 18814
  • Tổng lượt truy cập: 1824476