Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè thông báo xét tuyển viên chức năm 2019

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè thông báo xét tuyển viên chức  năm 2019

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC HUYỆN CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Dowload file Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 tại đây
Dowload file Thông báo xét tuyển viên chức  tại đây
Dowload file Danh sách các trường có nhu cầu tuyển dụng  tại đây